Camp Sugar Bear, Block of the Month 1-6

26,75

Dit BOM Project kan alleen worden gevolgd beginnend bij 1 t/m 6.

Afgewerkte maat Quilt is 70 1/2″ x 58 1/2″ (180m X  153,70m).

U kunt als volgt mee doen:

26,75 euro als aanmelding

De doos met alle stoffen en het eerste patroon worden u toegezonden nadat  de eenmalige betaling van 165,00 euro is voldaan op rekening nummer NL84 RABO 0309 9133 49 t.n.v. Voor Quilt & More

De resterende 5 patronen  worden u toegezonden rond elke eerste van de maand als de betaling van 26,75 euro is voldaan op rekening nummer NL84 RABO 0309 9133 49 t.n.v. Voor Quilt & More